Afgelopen week stonden sociale media er vol mee: #WithdrawTheCAP. Klimaatactivisten, zoals Greta Thunberg en de jongeren van de internationale klimaatbeweging Fridays For Future, voerden onder deze hashtag online actie tegen de nieuwe CAP. Maar wat is de CAP? En wat betekent de hashtag?

De CAP verwijst naar Common Agriculture Policy, of het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), van de Europese Unie (EU). Dit beleid is heel belangrijk, want het regelt al het geld dat Europese boeren van de EU ontvangen. Dit moet ervoor zorgen dat Europese boeren een eerlijk inkomen verdienen en dat er in Europa altijd genoeg te eten is. De nieuwe CAP gaat over een bedrag van meer dan 350 miljard euro(!) voor de aankomende zeven jaar. Dat is ongeveer een derde van al het geld van de EU.

De CAP verdeelt het geld oneerlijk

CAP-vergoedingen komen altijd vooral terecht bij de grote landbouwbedrijven. Hoe meer land je hebt, hoe meer geld je krijgt. Tachtig procent van het geld komt zo terecht bij twintig procent van de boeren. In Nederland ontvangen boeren die meer dan twee keer het gemiddelde inkomen verdienen samen een derde van alle CAP-vergoedingen. Hierdoor kunnen ze hun productie uitbreiden en hun prijzen laag houden.

Dat is oneerlijk voor kleine boeren. Zij moeten concurreren met de lage prijzen van de grote bedrijven. Zo houden ze zelf maar een laag loon over. Dat geldt nog meer voor lokale boeren in armere landen. Een groot deel van de Europese landbouwproducten wordt namelijk verkocht aan het buitenland.

De CAP is slecht voor klimaat en milieu

Bovendien is de grootschalige landbouw vaak niet goed voor de natuur. De landbouw speelt een belangrijke rol bij klimaatverandering en het verlies in biodiversiteit. Uitstoot door de veehouderij zorgt voor meer opwarming van de aarde. En het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is schadelijk voor het milieu.

Grote boerenbedrijven zijn machtig. Zij willen geen duurzame maatregelen, want dan kunnen ze minder winst maken. Daarom proberen zij de Europese Unie te beïnvloeden. De christendemocratische partijen komen volgens traditie in de politiek voor de boeren op. Zij willen geen strenge regels. De groene partijen pleiten juist voor radicale verduurzaming van de landbouw.

Met de nieuwe CAP gaan we de klimaatdoelen niet halen

Afgelopen week is de CAP vernieuwd. Voortaan gaat 30 procent van de Europese landbouwvergoedingen naar verduurzaming. De christendemocratische partijen zijn tevreden, maar de groene partijen maken zich zorgen. De nieuwe CAP lijkt te veel op de oude CAP. We zitten midden in een klimaatcrisis, dus we hebben geen tijd om nog eens 7 jaar vast te zitten aan een verouderd landbouwbeleid met zwakke eisen aan duurzaamheid. Dat is rampzalig voor het klimaat. Daarom is het noodzakelijk om het hele landbouwsysteem te veranderen.

Door de nieuwe CAP wordt het vrijwel onmogelijk om de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs te halen. Dit Akkoord is in 2015 gesloten tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties, de organisatie waar bijna alle landen van de wereld samenwerken. De belangrijkste afspraak uit het akkoord is dat alle landen zich inzetten om onder maximaal 2 graden opwarming van de aarde te blijven. Daarvoor moet de CO2-uitstoot drastisch omlaag. Als we niet onder de 2 graden blijven, heeft dat enorme gevolgen voor het leven op aarde.

Klimaatactivisten in actie!

Vorige week kwamen jonge klimaatactivisten van over de hele wereld online in actie. In de dagen voor de stemming over de CAP begonnen ze met de hashtag #VoteThisCAPdown. De vorige Europese Commissie kwam namelijk met dit voorstel voor de nieuwe CAP had deze aan het Europees Parlement voorgelegd. Het Europees Parlement mocht de nieuwe CAP nog wijzigen. Maar het Europees Parlement heeft ervoor gekozen dit niet genoeg te doen. De nieuwe Europese Commissie zegt het klimaat erg belangrijk te vinden en bedacht daarom de Green Deal. Ook deze doelstellingen worden met de nieuwe CAP niet gehaald.

Met #WithdrawTheCAP willen jongeren de nieuwe Europese Commissie oproepen om het voorstel voor de CAP terug te trekken en met een nieuw voorstel te komen.

Doe jij ook mee met de actie? Teken het manifest op: www.withdrawthecap.org

En deel het manifest op sociale media met de hashtag #WithdrawTheCAP !